"ஆகஸ்ட் 29 அன்று, “கப்ஸா” படத்தின் வலைத்தள வெளியீட்டு நிகழ்வு ஷெர்டன் ஹோட்டல், பெங்களூர் நடைபெற்றது ...