ಐ ಲವ್ ಯು ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ “ಉಪೇಂದ್ರ” ಹಾಗೂ “ಆರ್. ಚಂದ್ರು” ಅವರು "ಕಬ್ಜ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ...