ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು “ಕಬ್ಜ” ಚಿತ್ರದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶೇರ್ಟನ್ ಹೋಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ...